Event management

Jste pořadatel kulturní či sportovní akce, ať už fyzická osoba, obec, zájmový spolek či agentura?

Trojí komplexnost našich eventových služeb přesně zajistí pořadatelům či organizátorům společenských, sportovních a kulturních akcí, maximální pohodlí v případě splnění legislativních požadavků na ochranu osob, které jsou při pořádání takovýchto akcí vyžadovány. Součinnost všech výše uvedených složek:

  • event security
  • požární ochrana
  • a RESCUE

je plně v režii naší firmy ZUDUMAKU s.r.o.

Naše agentura je připravena převzít za klienta zodpovědnost za komplexní bezpečnost akce. Díky naší event security nemusí pak klient jednat se třemi subjekty a koordinovat jejich součinnost, ale naopak se může plně věnovat organizování akce.

Dále zajišťujeme též pořadatelskou službu a hostesky.